آگهی استخدام
Pooya Gharb | کانال رسمی تلگرام

 

PAtagh News

اقتصاد مقاومتی و پویایی با پویا غرب ، کسب رتبه برتر تولید در آسیابه گزارش "پاتاقنیوز" دریکی از همین روزها گذرم به یکی از همین شهرکهای صنعتی استان یعنی شهرکصنعتی جاده کرمانشاه به سنندج افتاد در همین ایامی که اوضاع صنعت و شرکتهای تولیدی خوب نیست و چرخشان خوب نمی چرخد نشان به آن نشان که حدود هشتاددرصد از این مراکز در استان کرمانشاه تعطیل و یا نیمه تعطیل است.

 Pataghnews 2

دوستیآدرسی در آنجا به من داد بدون هیچ توضیحی تا سری به آنجا بزنم آدرس شرکتیتولیدی به نام پویا غرب ، در بلوار پویای شهرک که به سمت شرکت پویا غرب قدممیزدم منتظر دیدن شرکتی تعطیل و یا نیمه فعال بودم با توجه به رکود مراکزتولیدی و صنعتی این روزهای جامعه که ناگهان صدایی به گوشم رسید کمی که دقتکردم و جلوتر رفتم صدای کار کردن ماشین آلات این شرکت تولیدی به گوشم آمدخیلی امیدوار و البته کمی هم نگران شدم امیدوار از فعال بودن شرکت و نگراناز اینکه مبادا اشتباه شنیده باشم.
به جلوی در شرکت پویا غرب که رسیدمچند تریلر با چند ده تن بار هادی هوایی که برای صنعت برق مصرف دارد نگاهمرا به خود جلب کرد از نگهبانان دم در پرسیدم آیا این محصولات شرکت پویا غرباست گفتند بله داریم آن را به استان های مختلف کشور ارسال می کنیم گفتمیعنی خدا را شکر این شرکت پویا و سرپاست ? گفتند بله شرکت سر پا و سرحالاست .


کنجکاو شدم و اجازه گرفتم تا با مدیر و مسئولان شرکت گفتگویکوتاهی کنم بعد از هماهنگی لازم وارد شرکت شدم و دیدن دهها جوان استانم کهبا شوق و ذوق آنجا کار می کردند مرا به وجد آورد از برخی کارگران پرسیدم چهمدت است که در اینجا مشغول به کار شده اند و چه احساسی دارند ? آنها میگفتند چند ماهی هست که در شرکت مشغول به کارند می گفتند از حقوق و مزایایخود راضی هستیم و بیمه هم شده ایم. آنها می گفتند خیلی خوشحالند از اینکهاز بیکاری خلاص شده اند و اینک نان آور خانواده شان هستند. آنها می گفتندخوشبختانه شرکت حتی با تاسیس مرکز دانشگاهی علمی کاربردی آموزش لازم را نیزبه آنان داده است. آنها می گفتند از اینها گذشته شرکت حتی برای کارکنانشانخانه هم ساخته و با مبلغی کم و مقداری وام آنها را هم خانه دار کرده استدر همین هنگام آنها گفتند این مهندس ولیانی مدیر کارخانه است با او سلام واحوالپرسی کردم و بی مقدمه خواستم تا از اوضاع شرکت بیشتر برایم بگوید اوگفت : خدا را شکر اوضاع شرکت رو به راه و رو به رشد است به گونه ای که هماکنون و در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به یکی از بزرگترین تولید کنندههادی هوایی در آسیا تبدیل شده و با تجهیز آن به دستگاههای منحصر به فرد درکشور و خاورمیانه روزانه 200 تن هادی هوایی تولید می کند و حجم زیادی ازنیاز کشور را در این زمینه تامین می شود او گفت : هم اکنون حدود صد نفربطور مستقیم در اینجا مشغول به کارند از مهندس ولیانی خواستم تا امکانگفتگوی کوتاه من با مهندس شهریار پرویزی مدیر عامل شرکت را که در تهران بودفراهم کند و او هم این کار را کرد مهندس پرویزی که صلابت و امید در گفتارشبود اینگونه سخن گفت : ما برای اینکه به اینجا برسیم خیلی تلاش کرده و برخیلی از مشکلات غلبه کرده ایم . او راز موفقیت شرکت را توکل به خدا ، امید ،تلاش مجموعه و البته حمایت مسئولان وقت استانداری کرمانشاه اعلام کرد وگفت : با افتخار در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل باید بگویم این شرکتدانش بنیان از بزرگترین تولید کننده هادی هوایی در آسیاست و بزودی میزانتولید پویا غرب چند برابر هم خواهد شد و بیش از دویست جوان دیگر را نیز دراین شرکت مشغول به کار خواهیم کرد.
مهندس پرویزی این را هم گفت: در اینشرکت دانش بنیان کارکنان پس از فراگیری آموزشهای لازم در مرکز دانشگاهیعلمی، کاربری شرکت با علم روز و توان بالا به کار مشغول می شوند.
 
او کهخود روزی مستأجر بوده و دغدغه مستأجر بودن کارکنانش را دغدغه خود می دانستگفت : برای کاهش دغدغه کارکنان شرکت در این زمینه 64 واحد خانه آپارتمانیبا مقدار کمی سهم آورده از سوی آنان و اخذ مبلغی وام ساخته و در اختیارپرسنل قرار گرفته است.
 

Pataghnews3

 

ازآنجا که مدیرعامل شرکت مشغله فراوانی داشت و بدون هماهنگی قبلی با اومصاحبه شد ادامه گفتگو با وی را به فرصت دیگری موکول کردم و از اینکه باپویاتر شدن پویا غرب زندگی تعداد قابل توجهی از جوانان کرمانشاهی که رتبهنخست بیکاری کشور را دارد پویا شده و چرخ شرکت بخوبی می چرخد خوشحال شدم ودر دل آرزو کردم ای کاش همه مسئولان و متولیان امر با جامه عمل پوشاندن بهمنویات رهبر معظم انقلاب از جمله توجه بیشتر به توان داخلی نشاط و رونق رابه همه بخشهای مختلف کشور از جمله بخش مهم صنعت برگردانند و همه مراکزتولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل کرمانشاه و کشور به زودی احیاء شوند وکرمانشاه و ایران صاحب دهها و صدها پویا غرب شود و با مقاوم کردن اقتصاد درمقام عمل جامعه را در عمل شکوفا کنیم این شدنی است؛ اگر بخواهیم و تلاشکنیم.

Ask a question
1000 characters left