آگهی استخدام
Pooya Gharb | چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
Fggdfgdf

نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري ازشركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت برق برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعتدستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند 

چهاردهمين دوره اين نمايشگاه بين المللي در تاريخ 17 الي 20 آبان ماه 1393 در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد

 

Ask a question
1000 characters left